pobranepfron

31 grudnia 2015 r. zakończyła się realizacja zadania publicznego „Przyszłość w moich rękach” – zintegrowane działania zmierzające do włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy, które realizowało Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu „Pokonać ciszę” w partnerstwie z Fundacją „Dźwięki Ciszy”. Zadanie zostało wsparte finansowo przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON. Dziewczęta zdobywały wiedzę i umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry: doradcy zawodowego Katarzyny Korzeniewskiej oraz kosmetyczek Kingi Stankiewicz i Agnieszki Szter. Kursantki nabyły wiedzę na temat metod poszukiwania pracy i pisania CV, nauczyły się wykonywać manicure klasyczny, hybrydowy oraz wydłużania rzęs metodą 1:1. Na zakończenie uzyskały certyfikaty, które dadzą im w przyszłości możliwość wykonywania zawodowo tych czynności. Teraz dziewczęta muszą dużo ćwiczyć, aby nabytą wiedzę i umiejętności utrwalić.
Dziękujemy Samorzadowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Hurtowni Kosmetyki Profesjonalnej Beauty Creative Łukasza Piechoty za pomoc i zrozumienie potrzeb niesłyszącej młodzieży.

Fotorelacja z realizacji projektu „Przyszłość w moich rękach”: