Fundacja „Dźwięki ciszy” rozpoczęła swoją działalność od dnia 31.12.2014r. czyli od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000524850

Fundacja powstała, aby prowadzić wszechstronną działalność w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych osób z uszkodzonym słuchem, niwelować bariery komunikacyjne ograniczające udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym oraz integrować osoby z wadą słuchu ze środowiskiem osób słyszących.

Nasze fundacyjne plany realizujemy w następującym składzie:

Zarząd Fundacji
PREZES – Ewa Miller
WICEPREZES – SEKRETARZ – Jolanta Lubkiewicz

Rada Fundacji
Agnieszka Augustynowicz
Katarzyna Korzeniewska
Janina Olszewska