W ramach zadania publicznego „Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury” wykonano filmik animowany – legendę o świętym Jakubie w narracji języka migowego. Plansze ilustrujące dzieje legendarnego patrona Olsztyna, które wykorzystane były w wideoklipie, zostały wykonane przez uczniów SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie – podczas warsztatów plastycznych.
Zapraszamy do obejrzenia: