W SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie odbył się kurs Polskiego Języka Migowego – 120 godzin (poziom zaawansowany). W kursie wzięło udział 9 nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu.