Dzięki wsparciu finansowemu olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji mogliśmy sprawić, że na twarzach przedszkolaków z SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie pojawił się uśmiech. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego najmłodsi wychowankowie Ośrodka otrzymali kosz pełen zabawek i pomocy dydaktycznych.

IMG_8972